Välkommen till Primus Produktion!

Med 50 års erfarenhet fortsätter vi att fokusera på långsiktiga kundrelationer och kvalitet i våra leveranser. Precision, leveranssäkerhet, korta ledtider och konkurrenskraftiga priser utgör grunden för vårt arbete. Med kontinuerliga förbättringar och lyhördhet strävar vi efter att hjälpa våra kunder att bli framgångsrika på en ständigt skiftande marknad.

Vi levererar såväl enstaka små komponenter konstruerade av kunden till kompletta och monterade produkter utvecklade i samarbete med våra kunder.