Vi har utvecklat ett staffli speciellt anpassat för de yngre konstnärerna. Staffliet, som monteras fast på väggen har en ergonomisk vinkel och en integrerad hylla för färg och penslar. Genom att ha staffliet väggmonterat tar det liten plats samt att risker undviks såsom att det välts omkull, det underlättar även en effektiv städning.

Staffliet kan även kompletteras med en hylla, att ha ovanför staffliet i ”vuxenhöjd”, i vilken belysning kan integreras.

Storlek: 1100 x 800 x 180
Färg: Pulverlack
Kulör: Ljusgrå, alternativt valfri RAL-kulör

2